Stredná odborná škola Považská Bystrica

Stredná odborná škola Považská Bystrica

Slovenských partizánov 1129/49
01701 Považská Bystrica
IČO: 42141443

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola Považská Bystrica

Študijné odbory 4-ročné

 

3650 6              staviteľstvo

 

Študijný odbor strednej priemyselnej školy, ukončuje sa maturitnou skúškou. Absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

 

2490 4 01         manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle - automobilové diely a príslušenstvo 

3656 4              operátor stavebnej výroby

3341 4              operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3658 4              mechanik stavebnoinštalačných zariadení

 

 

Študijný odbor sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolventi študijného odboru spolu s vysvedčením o maturitnej skúške získajú aj výučný list v príslušnom odbore a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

 

 

Učebné odbory 3-ročné

 

2487 2 01         autoopravár - mechanik

2487 2 02         autoopravár - elektrikár

3355 2              stolár

3661 2              murár

3668 2              montér suchých stavieb

3678 2              inštalatér

3684 2              strechár

6475 2              technicko-administratívny pracovník

 

Učebný odbor sa ukončuje záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list. Úspešní absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie.

 

 

Nadstavbové študijné odbory 2-ročné

 

 

3659 4              stavebníctvo

3757 4 01         dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

6476 4              technickoekonomický pracovník

 

Tieto odbory sú otvorené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí sa rozhodnú získať úplné stredné odborné vzdelanie dennou formou štúdia. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ školy PhDr. Anna Bartoňová
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Ľubica Trepáčová
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie RNDr. Jaroslava Jánošíková
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Ján Bednár
zástupca riaditeľa pre ekonomicko-technické činnosti Mgr. Viera Zaťková
vedúci počítačového CAD centra Ing. Pavol Kňazík
vedúci miestneho odlúčeného pracoviska praktického vyučovania Bc. Štefan Kubiš
vedúci výchovy mimo vyučovania Mgr. Zuzana Belobradová
vedúci školskej kuchyne a jedálne Emília Možutíková

Kde nás nájdete?

Zobrazit